Μακρύ και Στρογγυλό

My very first homepage (1995-1998). CSS did not exist yet, so the page layout was made with nested tables and transparent GIFs.