Μακρύ και Στρογγυλό

Dann geht es weiter Richtung Gipfel.