Μακρύ και Στρογγυλό

Playa de las Americas bei Nacht.