Μακρύ και Στρογγυλό

Panorama vom Plaza del Duque.