Μακρύ και Στρογγυλό

So nah, und doch noch so fern... :)