Μακρύ και Στρογγυλό

There is no romantic way to see the stars with your own eyes. Instead, this sensor array is collecting the light.