Μακρύ και Στρογγυλό

One of them was constantly rotating.