Μακρύ και Στρογγυλό

...and subway train stations.