Μακρύ και Στρογγυλό

Okay, some of you might also have a giant model railway layout at home. But a model airport? Welcome to Knuffingen!