Μακρύ και Στρογγυλό

The Miniatur-Wunderland is a paradise for photographers. There are hidden details everywhere waiting to be discovered.