Μακρύ και Στρογγυλό

DJ Bobo is having an open air gig.