Μακρύ και Στρογγυλό

Das Casa del Duque bei Nacht.