Μακρύ και Στρογγυλό

The little islands Μακρύ (Makrý) and Στρογγυλό (Strongyló) west of Rhodes. The photo was taken from the castle ruins near Kritinia.